You are currently viewing Wojna na balony i piknik w Chojniku

Wojna na balony i piknik w Chojniku

23 sierpnia 2023 r. zorganizowaliśmy wojnę na balony oraz piknik.