OPIS ZAJĘĆ

Celem koła teatralno-ruchowego jest zainteresowanie dzieci i młodzieży wszelkimi przejawami i rodzajami sztuki teatru; rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności uczestników poprzez działania sceniczne, parateatralne.

W skład programu zajęć wchodzą m.in. praca nad poprawną wymową oraz emisją głosu; elementarne zadania aktorskie; aktorska interpretacja i analiza tekstu; plastyka ruchu scenicznego; drama, gry i zabawy dramatyczne; ćwiczenia oddechowe; zabawy integracyjne; ćwiczenia na koncentrację i twórcze myślenie; ćwiczenia rozwijające wyobraźnię; praca nad tekstem.

Uczestnicy koła teatralno-ruchowego prezentują efekty swojej pracy przedstawiając spektakle teatralne o różnej tematyce.