MORĄSKI DOM KULTURY

Morąski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą rady miejskiej. Morąski Dom Kultury działa na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturowej oraz uchwalonego statutu. MDK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora, którym jest gmina Morąg oraz posiada osobowość prawną. Morąski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach przedsiębiorstw państwowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych. MDK przy wykonywaniu działań współpracuje z instytucjami, kołami, towarzystwami, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami prywatnymi.

AKTUALNOŚCI