You are currently viewing V Morąski Przegląd Form Folklorystycznych HANECZKA 2024

V Morąski Przegląd Form Folklorystycznych HANECZKA 2024

Ogłaszamy nabór uczestników do V Morąskiego Przeglądu Form Folklorystycznych HANECZKA 2024.

W Przeglądzie mogą wziąć udział folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, ludowe zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego, „mistrz i uczeń” – soliści, instrumentaliści – każdą prezentację rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń (oceniany jest uczeń). Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej, powinny czerpać z lokalnego folkloru, przekazów ustnych.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie na adres Organizatora karty zgłoszeniowej do dnia 09.05.2024 r. na adres: Morąski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19 14-300 Morąg lub e-mail: mdk.morag@o2.pl.