CEL ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

Zajęcia plastyczne mają na celu stymulowanie aktywności twórczej dzieci,  kształtowanie emocjonalnego i poznawczego stosunku do otoczenia. Stwarzają możliwość, aby samemu przekonać się czym jest sztuka i poczuć radość tworzenia. Dzieci i młodzież uczą się swobodnego posługiwania linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zdobywają umiejętność posługiwania się poznanymi technikami plastycznymi i uczą się je łączyć. Pozbywają się niepewności w tym co robią, umacniają wiarę we własne możliwości twórcze. Uczą się czegoś bardzo ważnego w życiu – tolerancji oraz zrozumienia, że inna osoba może postrzegać i przedstawiać tę samą rzecz w całkiem inny sposób. Uczą się także pracy w grupie. Dzieci w naszej pracowni biorą udział w konkursach plastycznych, zdobywając niejednokrotnie wyróżnienia i nagrody.

W naszej pracowni zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych przez dwa dni w tygodniu:
PONIEDZIAŁEK:
I grupa – dzieci w wieku od 6 do 9 lat
II grupa – dzieci i młodzież w wieku od 9 do 12 lat
WTOREK:
I grupa – dzieci w wieku od 6 do 9 lat
II grupa – młodzież od 11 do 12 lat   W tej grupie ze względu na małą ilość osób i wyrównany wiek uczestników, zajęcia mają charakter trochę bardziej zaawansowany niż w grupie poniedziałkowej, w której część dzieci jest w wieku nie pozwalającym na wprowadzanie trochę wyższego poziomu nauczania. Trzeba pamiętać o tym, że każdy wiek Małego Artysty ma swoje potrzeby ale i ograniczenia.