GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK: 12:00-20:00

WTOREK: 11:00-20:00

ŚRODA: 12:00-20:00

CZWARTEK: 12:00-20:00

PIĄTEK: 11:00-19:00

SOBOTA: NIECZYNNE

NIEDZIELA: NIECZYNNE

Projekt modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Słoneczniku był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Priorytet: “Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Działanie: “Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Przedmiotem powyższego zadania był kompleksowy remont świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie jej w sprzęt komputerowy, nagłaśniający, meble, sprzęt dla zajęć rozrywkowo-sportowych, zainstalowanie stałego łącza internetowego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

 • RĘKODZIEŁO DLA DOROSŁYCH
 • GRY I ZABAWY
 • POMOC W NAUCE

WTOREK

 • KLUBIK MALUCHA
 • ZAJĘCIA DLA DZIECI W RAMACH WULKANÓW AKTYWNOŚCI

ŚRODA

 • ZAJĘCIA KULINARNE
 • RĘKODZIEŁO DLA DOROSŁYCH

CZWARTEK

 • GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE
 • RĘKODZIEŁO
 • POMOC W NAUCE

PIĄTEK

 • KLUBIK MALUCHA
 • GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE