You are currently viewing Mikołajki na świetlicy w Chojniku

Mikołajki na świetlicy w Chojniku

6 grudnia 2023 r. zostały zorganizowane, razem z Panią sołtys, Mikołajki dla dzieci . Pyszności które można było tego dnia zjeść były przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich “Sami Swoi” w Chojniku.