You are currently viewing 2 Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej

2 Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej

W parku miejskim w Morągu odbył się II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Współczesnej, którego ideą i celem nadrzędnym jest prezentacja oraz popularyzacja dorobku artystów i twórców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Do udziału w Przeglądzie zostali zaproszeni artyści amatorzy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Całemu przedsięwzięciu towarzyszy jedno założenie – liczy się oryginalność i nowatorskość pomysłów. Przy czym prace charakteryzowały się jednocześnie wysokim poziomem artystycznym wykonania. Jest to sztuka na najwyższym poziomie. Współcześni artyści udowadniają, że potrafią zaciekawić i skłonić do refleksji. Wystawa prac wyłonionych w konkursie była wydarzeniem, które dowodzi, że sztuka współczesna ciągle się rozwija, a ograniczeniem twórczym jest jedynie wyobraźnia artysty. Połączone siły lokalnych artystów oraz twórców z innych miast nadały wydarzeniu wyjątkowego, ogólnopolskiego charakteru. II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Współczesnej sfinansowany został ze środków województwa warmińsko-mazurskiego.  Organizatorami Przeglądu byli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Morąski Dom Kultury, Gmina Morąg. Chęć udziału w Przeglądzie zgłosiło bardzo duża ilość artystów amatorów, z czego ostatecznie Jury wyłoniło zwycięzców Przeglądu, którymi zostały następujące osoby:
Kategoria: Malarstwo
1 miejsce: Świat Zofia 2 tys
2 miejsce: Maria Bentkowska 1 tys
3 miejsce ex aequo: Małgorzata Jaśkowiak 500 zł i Zuzanna Kolińska 500 zł
Wyróżnienia Malarstwo:
Wiola Radziewicz 300 zł
Wiesława Sawicka 300 zł
Wanda Dunaj 300 zł
Melania Witkowska 300 zł
Stacewicz Maria 300 zł
Maria Dzierżek 300 zł
Małgorzata Mroczek 300 zł
Dariusz Karbowski 300 zł
Danuta Łoszkowska 300 zł
Anna Plezia 300 zł
Rękodzieło:
1 miejsce: Justyna Kędzierska 2 tys
2 miejsce: Zawadzka Magdalena 1 tys
3 miejsce: Wanda Szot 500 zł
Wyróżnienia Rękodzieło:
Magdalena Woronecka 300 zł
Krystyna Zagrobelna 300 zł
Grażyna Mikołowska 300 zł
Anna Wojszel 300 zł
Anna Miler-Lewandowska 300 zł
Próchniak Aleksandra 300 zł
Rzeźba:
1 miejsce: Dorota Kalinowska-Sosnowska 2 tys
2 miejsce: Anita Ziółkowska 1 tys
3 miejsce ex aequo: Andrzej Sarnowski 500 zł i Magdalena Dudzik 500 zł
Wyróżnienie rzeźba:
Aneta Rozentalska 300 zł
Zapałowska Mariola 300 zł
Prace oceniane były w kategoriach: „malarstwo”, „rękodzieło”, „rzeźba” przez komisję artystyczną w składzie: Wioletta Jaskólska – dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, profesor sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie; Ita Harenza – doktor sztuk plastycznych, kurator wystaw artystycznych, artysta malarz; Konrad Sośnicki – pracownik Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie; Paulina Cybulska – instruktor plastyki w Morąskim Domu Kultury. II Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Współczesnej uświetnił koncert zespołu folklorystycznego „Warmianki” z Miłakowa oraz koncert zespołu „Eurobabki” z Morąskiego Domu Kultury. Podczas występów był czas na wspólną zabawę, integrację, rozmowy i poczęstunek. Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom Przeglądu, za wspaniałą atmosferę i wspólnie spędzony czas.