OPIS ZAJĘĆ

Zajęcia plastyczne maja na celu stymulowania aktywności twórczej dzieci,  kształtowanie emocjonalnego i poznawczego stosunku do otoczenia. Stwarzają możliwość, aby samemu przekonać się czym jest sztuka i poczuć radość tworzenia. Uczestnicy zajęć uczą się swobodnego posługiwania linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zdobywają umiejętność posługiwania się poznanymi technikami plastycznymi i potrafią je łączyć. Pozbywają się niepewności  tym co robią, umacniają wiarę we własne możliwości twórcze. Uczą się czegoś bardzo ważnego w życiu – tolerancji, zrozumienia, że inna osoba może postrzegać i przedstawiać ta samą rzecz w całkiem inny sposób. Uczą się także pracy w grupie. dzieci i młodzież w każdym roku szkolnym bierze udział w konkursach plastycznych, zdobywają wiele nagród i wyróżnień.