OPIS ZAJĘĆ

Celem zajęć jest poznawanie warsztatu pracy modelarza; rozwijanie wiedzy na temat technik i technologii stosowanych w modelarstwie; rozwijanie zainteresowań technicznych; rozwijanie umiejętności manualnych; kształcenie umiejętności współpracy w grupie; rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni. Uczestnicy na zajęciach konstruują modele historycznych statków, okrętów i samolotów.