OPIS ZAJĘĆ

Serdecznie zapraszam na warsztaty i dyskusję nie tylko o własnej twórczości. Elżbieta J. Duch

 Do zadań należą:

  • zapoznanie z warsztatem literackim,
  • poznanie różnych form wypowiedzi,
  • praktyczne zastosowanie wiedzy literackiej,
  • poznanie twórczości najwybitniejszych polskich poetów i pisarzy,
  • twórczość współczesnych młodych ludzi,
  • przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach literackich na różnych szczeblach,
  • kształtowanie postaw w oparciu o twórczość literacką ,
  • ocena własnej twórczości poetyckiej i prozatorskiej.