You are currently viewing V Morąski Przegląd Form Folklorystycznych HANECZKA 2024

V Morąski Przegląd Form Folklorystycznych HANECZKA 2024

Morąski Dom Kultury był organizatorem V Przeglądu Form Folklorystycznych „Haneczka”.

Przegląd odbył się w czterech kategoriach: śpiewacy ludowi (debiuty), śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego, folklorystyczne zespoły pieśni i tańca, ludowe zespoły śpiewacze.

Komisja artystyczna w składzie:

Malwina Gieszczyńska – wokalistka
Joanna Sienkiewicz – nauczyciel muzyki
Monika Lipka – pracownik Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Morągu
dokonała oceny wszystkich występów, kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, a także doborem stroju i poziomem artystycznym prezentacji.
Zadaniem przeglądu jest spotkanie się i wspólne muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej, a przede wszystkim „ocalenie od zapomnienia” regionalnego folkloru. To właśnie dzięki takim inicjatywom regionalny folklor nadal żyje i może się rozwijać.

Protokół Jury:

Kategoria: ŚPIEWACY LUDOWI DEBIUTY

WYRÓŻNIENIE: ZUZANNA SZEWCZYK Z GMINY MORĄG za wykonanie piosenki: „W moim ogródecku”

Kategoria: ŚPIEWACY LUDOWI BEZ TOWARZYSZENIA INSTRUMENTALNEGO

II miejsce: KATARZYNA ŻYCIŃSKA Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W NOWYM MONASTERZYSKU za wykonanie repertuaru: „Wesele Kurpiowskie”: „Gdy juses uhrana”, „Wysła z kościułecka”, „Przypaczta się starzy”
Katarzyna Życińska związana jest z folklorem ludowym od 1991 r. Działa w KGW Nowe Monasterzysko, z którym rozpowszechnia tradycję Powiśla.

I miejsce: EDYTA GRZYBOWSKA ZE STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNEGO „WARMIŃSKA KUŹNIA” Z CZERWONKI za repertuar: „Oj z Podola, byśki moje”, „Cemużeś Ty nie przyjechał”
Edyta Grzybowska od 6 lat śpiewa z zespołem „Warmińska Kuźnia”. Dwukrotnie otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie oraz trzykrotnie nagrodę III na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich w Nowogardzie.

Kategoria: FOLKLORYSTYCZNE ZESPOŁY PIEŚNI I TAŃCA

II miejsce: ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „JEZIORANIE” Z MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W JEZIORANACH za piosenki: „Zielona rutka”, „Warmińska ludo piosenka”, „Ludowe granie”, „A u mojej mamy”
Instruktor: Jerzy Rokicki
Zespół powstał 40 lat temu; zespół śpiewa gwarą, muzyką regionalną oraz ludową.

I miejsce: ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNO-LUDOWY „ŁĘGAJNIANIE” ZE STOWARZYSZENIA „PRZYSTANEK ŁĘGAJNY” za wykonanie utworów: „Czerwone jabłuszko”, „Kukułeczka kuka”, „Dworskie dzineczki”, „Jadą, goście, jadą”
Opiekun artystyczny/lider zespołu: Bożena Białogrzywa
Instruktor: Julia Stachura
Zespół powstał 15.06.2019 r. Uświetnia różne wydarzenia tj. dożynki gminne, festyny, koncerty, konkursy, imprezy okolicznościowe. Oferuje repertuar ludowy, biesiadny, religijny, patriotyczny i okolicznościowy.

Kategoria: LUDOWE ZESPOŁY ŚPIEWACZE

III miejsce ex aequo:

LUDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „SASANKI” Z KLUBU SENIORA „RAZEM” Z SUCHACZA za utwory: „Jest takie miejsce na ziemi”, „Góralko Halko”, „Pognała wołki”
Opiekun artystyczny: Wiesław Wiśniewski, Waldemar Gaik
Zespół wykonuje piosenki ludowe i biesiadne również z tekstami własnymi. Zespół istnieje od 2005 r. umilając spotkania mieszkańcom Suchacza i okolicznych wsi.

CHÓR SENIORA „MORĄŻANIE” Z MORĄSKIEGO DOMU KULTURY za prezentację utworów: „Głowisia”, „Tam na łące”, „Stoi grusza w polu”
Opiekun artystyczny: Irena Frąckiewicz
Zespół wykonuje różne rodzaje utworów. Są to pieśni religijne, artystyczne, popularne, ludowe.

II miejsce: ZESPÓŁ LUDOWY „WARMIŃSKA KUŹNIA” ZE STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNEGO „WARMIŃSKA KUŹNIA” Z CZERWONKI za wokalną interpretację piosenek: „Huloj, huloj”, „A pod moim okieneczkiem”, „Leży but koło wrót”, „Żeby muzykanty”
Opiekun artystyczny: Edyta Grzybowska
Zespół z 6-letnim stażem reprezentuje dwa regiony, przede wszystkim Warmię, ale również Kurpie, gdyż część zespołu ma korzenie kurpiowskie.

I miejsce: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „ANTONÓWKI” Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁDYTACH za piosenki: „Oj zagraj mi muzyko”, „Hej od Krakowa jadę”, „Pognała wołki”, „To i hola”, „Lipka”
Opiekun artystyczny: Jacek Dziadkowiec

Wszystkie zespoły oraz soliści zaprezentowali się znakomicie, a wspaniała atmosfera wprawiała wszystkich w dobry nastrój.

V Morąski Przegląd Form Folklorystycznych „Haneczka” odbył się 18 maja 2024 r. w parku miejskim w Morągu.