You are currently viewing Robimy papierowe kwiatki

Robimy papierowe kwiatki

Podczas zajęć plastyczno-technicznych robiliśmy kolorowe kwiatki z użyciem białego papieru toaletowego.