You are currently viewing Ocean oświetlony

Ocean oświetlony

29 sierpnia 2023 r. na świetlicy wykonaliśmy prace plastyczne pt. „Ocean oświetlony” na której ocean jest oświetlony przez pływającą łódkę.
Później dzieci w grupach rozwiązywały zadania na czas.