100 3673 Kopiowanie

 

 

Podczas zajęć w świetlicy także razem z dziećmi i młodzieżą wychodziliśmy na wycieczki, spacery, podczas których zwiedzaliśmy zakątki Królewa.

 

Zbieraliśmy dary jesieni, z których wykonywaliśmy prace plastyczne i techniczne.100 3674 Kopiowanie100 3677 Kopiowanie100 3670 Kopiowanie