PLAKAT DZIEŃ W MOEJE RODZINIE Kopiowanie

 

 

Konkurs plastyczny

Dzień w mojej rodzinie

Format kartki A4, wykonanie kredkami.

Termin wysyłania prac do 14.05.2021. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Szczegóły w regulaminie.

 

Regulamin do pobrania

Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

PLAKAT DZIEŃ W MOEJE RODZINIE Kopiowanie

Regulamin dzień w mojej rodzinie Kopiowanie

RODO DZIEŃ W MOJEJ RODZINIE Kopiowanie