Świetlica wiejska w Markowie

P100911 16.59 Kopiowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu REMONTY Z ROZBUDOWĄ I WYPOSAŻENIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MARKOWIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Oś 4 – LEADER – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
- „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013