konkurs literackiMorąski Dom Kultury ogłasza

X JUBILEUSZOWY KONKURS LITERACKI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

„OTWARTE DRZWI”

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji  lub prozy o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do końca września bieżącego roku wysyłając e-mail na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia bieżącego roku. Ma to związek z powstającym tomikiem prac dzieci i młodzieży – laureatów konkursów literackich „Otwarte Drzwi” w latach 2010 – 2020 okraszonym pracami uczestników koła plastycznego z Morąskiego Domu Kultury.

Regulamin i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

 

 

REGULAMIN

 1. Organizator:

Morąski Dom Kultury

 1. Cele konkursu:

- wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów

- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich

- poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej

- wymiana doświadczeń między uczestnikami

 1. Kategorie wiekowe:
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
 • uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII)
 • uczniowie szkół średnich
 1. Kategorie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, format A4, czcionka Times New Roman 12) o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych. Tematyka prac może być związana z problemem Koronawirusa.

 1. Kryteria oceny:

Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:

 • oryginalność ujęcia tematu
 • bogactwo języka
 • poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną
 • ogólny wyraz zrtystyczny i stylistyczny
 1. Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie: do końca września bieżącego roku należy zgłosić chęć udziału w konkursie, wysyłając e-mail na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie Konkurs Literacki „Otwarte Drzwi” oraz imię i nazwisko. Takie zgłoszenie powinno zawierać:

 • w załączniku – tekst zgłoszonych prac w formie pliku .doc, .docx lub pdf
 • w treści maila – imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morąski Dom Kultury w celu udziału w Konkursie Literackim „Otwarte Drzwi” w tym na ewentualną publikację imienia i nazwiska jako laureata ww. konkursu.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Morąskiego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

Zgłoszenie utworu do konkursu jest także jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.

Morąski Dom Kultury nie zwraca nadesłanych prac, stają się one własnością Organizatora.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą  w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 1. Zasady nagradzania:

Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora.

Komisja konkursowa oceni prace i zadecyduje o podziale nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Liczba przyznanych nagród jest zależna od jakości artystycznej i merytorycznej nadesłanych prac.

           8.Ogłoszenie wyników:

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia bieżącego roku.

Ma to związek z powstającym tomikiem prac dzieci i młodzieży – laureatów konkursów literackich „Otwarte Drzwi” w latach 2010 – 2020 okraszonym pracami uczestników koła plastycznego z Morąskiego Domu Kultury.

O szczegółach rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje w późniejszym terminie.

W przypadku rozwoju pandemii wirusa SARS – CoV-2 w stopniu zagrażającym terminowemu rozstrzygnięciu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian co do terminów i innych zapisów niniejszego regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.