ul. Mickiewicza 19,
14-300 Morąg

89 757-26-40
mdk.morag@o2.pl

DSC06059 Kopiowanie

 

 

 

Morąski Dom Kultury ogłasza konkurs na

Najpiękniejszą Marzannę "Na ludowo"

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie przestrzennej kukły własnej wizji Marzanny nawiązującej do tradycji ludowej.

Konkurs skierowany jest do grup zorganizowanych (dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i szkół specjalnych) z miasta i gminy Morąg. Podczas prezentacji MARZANNY „NA LUDOWO” na scenie każda grupa musi przedstawić krótki program artystyczny.

W przerwie między obradami Komisji Konkursowej odbędą się konkursy dla dzieci.

Wypełnione karty zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 12.03.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

 

 

Regulamin konkursu na najpiękniejszą MARZANNĘ „NA LUDOWO” 

     I.   Organizator: 

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg

     II. Cel konkursu:

  • podtrzymanie i nawiązanie do tradycji i obrzędów,
  • promocja działań proekologicznych,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
  • pogłębianie umiejętności plastycznych,
  • integracja poprzez wspólną zabawę.

III.  Forma pracy:

Tematem konkursu jest przedstawienie w formie przestrzennej kukły własnej wizji Marzanny  nawiązującej do tradycji ludowej.

IV.   Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do grup zorganizowanych (dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i szkół specjalnych) z miasta i gminy Morąg.

Do konkursu należy zgłaszać prace zbiorowe. Prace indywidualne nie będą oceniane.

V. Ocena prac:

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni laureatów konkursu.

     VI. Kryteria oceny:

  • zgodność pracy z tematem konkursu
  • pomysłowość
  • oryginalność
  • estetyka pracy
  • walory artystyczne

       VII. Zasady konkursu:

       Żeby wziąć udział w konkursie należy:

1.Wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszenia zawartą w regulaminie do dnia 12.03.2020 r.

Kartę możnaprzesłać drogą elektroniczną: e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. 20 marca należy przybyć do Parku Miejskiego w Morągu na godzinę 9.30 (każda grupa  ze swoją MARZANNĄ) skąd barwnym korowodem wszyscy przejdą do sali widowiskowo-kinowej MDK.

3. Podczas prezentacji MARZANNY „NA LUDOWO” na scenie każda grupa musi przedstawić krótki program artystyczny.

4. W przerwie między obradami Komisji Konkursowej odbędą się konkursy dla dzieci.

VIII. Ocena prac, nagrody:

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy.

Wszystkie grupy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Laureaci konkursu – nagrody rzeczowe.

      IX. Uwagi końcowe:

    Prace złożone na konkurs będą wykorzystane na wystawie

       pokonkursowej w holu kina „Narie”.

       Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją

       warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych

       osobowych uczestników konkursu, dla potrzeb promocyjnych

      zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

       Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania

       prac w różnych formach jak również fotografowania

     ich wraz z autorami w trakcie rozdania nagród.

     Kontakt w sprawie konkursu:

    Beata Cetkowska, tel. 757 26 40 (wew. 21).