ul. Mickiewicza 19,
14-300 Morąg

89 757-26-40
mdk.morag@o2.pl

DSC01501 Kopiowanie

 

IX KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI

pod patronatem Burmistrza Morąga

Konkurs odbędzie się 22 października 2019 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019 r.

 

 

 

 

 Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

 

 

REGULAMIN

 

 1. Organizator:

            Morąski Dom Kultury.

 1. Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się 22 października 2019 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo -kinowej Morąskiego Domu Kultury.

     2.   Cele Konkursu:

 • popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 • wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu,
 • integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.

     3.   Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o treści patriotycznej, zgodny z hasłem konkursu.
 • Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim. Uczestnicy mogą śpiewać a’cappella, mogą korzystać z własnego akompaniamentu oraz podkładów muzycznych zapisanych na nośniku pendrive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów). Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórków lub drugiego głosu. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. Nagranie należy dostarczyć przed występem do akustyka.
 • Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustala Organizator.
 • W konkursie mogą wziąć udział soliści indywidualni, soliści z chórkiem, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry. Podmioty wykonawcze, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu nie mogą wykonywać tych samych utworów.
 • Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez Organizatora.
 •    Kategorie wiekowe:

     - przedszkolaki

            - klasy I-III SP

            - klasy IV-VI SP

            - klasy VII, VIII

            - uczniowie szkół średnich i dorośli

Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie dodnia 11.10.2019r. (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     4.   Kryteria oceny:

            Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie:

 • dobór repertuaru
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • interpretację utworów
 • ogólne wrażenie artystyczne

           5.  Nagrody:

            Laureaci konkursu orazosoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkow ydyplom.

            6. Uwagi końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w konkursie w celu ich publicznej popularyzacji.
 • Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
 • Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
 • Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim tel. 502380650.