ul. Mickiewicza 19,
14-300 Morąg

89 757-26-40
mdk.morag@o2.pl

PRZEGLĄD CHÓRÓW Kopiowanie

 

 

Ogłaszamy V Ogólnopolski Przegląd Chórów

W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie chóry amatorskie osób dorosłych, działające w placówkach kulturalnych i oświatowych, przy stowarzyszeniach, parafiach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 

Chóry przygotowują do prezentacji 3 wybrane ze swojego repertuaru chóralnego, zróżnicowane pod względem stylistycznym utwory.  Jeden z nich powinien być obowiązkowo wykonany a cappella. Z uwagi na obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w programie tegorocznej prezentacji musi się znaleźć jeden utwór z repertuaru wybitnego kompozytora.

 

Przegląd odbędzie się 28.09.2019 r. (sobota) w saliwidowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury- początek godz. 10:00.

Kart zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.09.2019 r.

 

 

 

 

 Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

 

 

REGULAMIN

Organizator:

Morąski Dom Kultury

Cele przeglądu:

-prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych chórów osób dorosłych,

-doskonalenie poziomu wykonawczego,

-promocja i integracja zespołów,

-upowszechnianie śpiewu chóralnego.

Termin i miejsce przeglądu:

 1. Przegląd odbędzie się 28.09.2019 r. (sobota) w saliwidowiskowo-kinowejMorąskiegoDomuKultury.
 2. Początek przeglądu godz. 10.00

Uczestnicy:

 1. W przeglądzie mogą wziąć udziałwyłączniechóry amatorskie osób dorosłych, działające w placówkach kulturalnych i oświatowych, przy stowarzyszeniach, parafiach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
 2. W części konkursowej tegorocznej edycji przeglądu nie może brać udziału jego ubiegłoroczny zwycięzca.

Zasady przeglądu:

 1. Chóryprzygotowujądoprezentacji3 wybrane ze swojego repertuaru chóralnego, zróżnicowane pod względem stylistycznym utwory. Jeden z nich powinien być obowiązkowo wykonany a cappella. Z uwagi na obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w programie tegorocznej prezentacji musi się znaleźć jeden utwór z repertuaru wybitnego kompozytora.
 2. Limit czasowy prezentacji: od 10 do 15 minut.              
 3. Utworyzgłoszonedoprzegląduniepodlegajązmianom.
 4. Okolejnościprezentacjidecydująorganizatorzy.

Jury:

 1. Występy chórów będzie oceniać Jury złożone z wybitnych muzyków powołane przez Organizatora.
 2. Będzie ono oceniać:

- technikę wokalną,

- artykulację słowną i muzyczną,

- tempo, rytm,

- dynamikę,

- ekspresję muzyczną - styl, frazowanie,

- dobór repertuaru,

- dramaturgię programu.

 1. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:

 1. W Przeglądzie zostaną przyznane następujące nagrody:
 • I miejsce – nagroda finansowa 500 PLN oraz Kryształowa Kula
 • II miejsce – nagroda finansowa 300 PLN
 • III miejsce – nagroda finansowa 200 PLN
 1. W porozumieniu z organizatorem Przeglądu Jury może dokonać innego podziału nagród i wprowadzić nagrody dodatkowe.
 2. Wszystkiechóry idyrygenciuczestniczącywprzeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Organizacja przeglądu:

 1. Chóry, które chcą wziąć udział w Przeglądzie winne przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia dodnia 16.09.2019 r.
 2. Kartę zgłoszenia można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lubwysłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczy się data wysłania).
 3. Chóry we własnym zakresie zapewniają sobie instrumenty do akompaniamentu. Będzie istniała możliwość podłączenia ich do dostępnego nagłośnienia.
 4. Organizatorzyzastrzegająprawodo dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej biorących udział w przeglądzie chórów w celu ich publicznej popularyzacji.
 5. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji chórów jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników i zwycięzców przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia przeglądu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników przeglądu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przeglądzie. Uczestnikom przeglądu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
 6. Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania przeglądu.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

   2.  Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

     3.  Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 1. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.